Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam, Nabi Syith dan Nabi Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris

Kaum Nuh menyembah berhala yang mereka hasilkan dengan tangan mereka sendiri. Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah dengan pelbagai cara namun tidak berhasil.

Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah. Namun, hanya sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai seramai seratus orang sahaja yang beriman.

Allah berfirman:

"Sesungguhnya tidak akan seorang daripada kaummu yang mengikutimu dan beriman kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu, maka janganlah engkau bersedih hati kerana apa yang mereka perbuatkan."

Baginda memohon kepada Allah S.W.T. agar menurunkan azab-Nya di atas kaumnya dan doa baginda dikabulkan. Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera. Nabi Nuh membawa burung, binatang buas, binatang yang berpasang-pasangan, sapi, gajah, semut, dan lain-lain. Dalam bahtera itu, Nabi Nuh telah membuat kandang binatang buas.

Allah menjadikan banjir besar dan semua makhluk musnah kecuali yang berada dalam bahtera Nuh seperti yang diperintahkanNya. Setelah surut, bahtera Nuh berlabuh di Judie atas perintah Allah.

0 comments to “Nabi Nuh A.S.”

Leave a Reply: